MON 27 FEB

18:00 - 23:00

Germany's debt was cancelled. Why can't the Global South's be?

Debt for Climate! Finland

ENG
💎Welcome to Debt for Climate Finland dialogue evening & dinner! 

On Monday 27th February we gather together to discuss ecological & financial debt. We look 70 years back, into 1953 when #Germany got their debt cancelled, and together with the global movement we ask: why not the Global South?

💡Political ecologist Toni Ruuska from Helsinki university will be speaking with us about debt and the economic systems which were designed by the Global North to benefit the Global North. 

❔What should rich countries, like Germany or Finland, do in this situation?

Free entry! 
🗯️Location: Museum of Impossible Forms in Kontula (Keinulaudankuja 4). 
🗯️ Time: Doors open 5pm. Program starts: 6pm. 

🗯️ Language: The event is two language finnish and english and there are amaeur activist interpreter at the place. 


Everyone is welcome to the event! No previous knowledge of colonialism or debt as part of the ecocrisis is required. By discussing together we learn from each other! 

You may donate some money to cover the food costs (2-3 euro for example) at the event. 🫶

*********************************************************************************************************

💎Tervetuloa dialogi-iltaan & illalliselle! Maanantaina 27.2. kokoonnumme yhteen keskustelemaan ekologisesta & taloudellisesta velasta ja katsomme 70 vuotta taaksepäin, vuoteen 1953, jolloin #Saksa sai valtiovelkansa anteeksi. 

Yhdessä globaalin liikkeen kanssa kysymme: miksi ei myös globaali etelä?

💡Poliittinen ekologi Toni Ruuska Helsingin yliopistosta tulee puhujavieraaksemme keskustelemaan velasta ja talousjärjestelmästä, jonka globaali pohjoinen suunnitteli hyödyttämään globaalia pohjoista - siis itseään. 

❔Mitä rikkaiden maiden, kuten Saksan tai Suomen, pitäisi tehdä tässä tilanteessa?

Tilaisuuteen vapaa pääsy! 
🗯️Paikka: Museum of Impossible Forms - Kontulassa (Keinulaudankuja 4). 
🗯️Aika: Ovet 17.00. Ohjelma alkaa klo 18.00. 

🗯️ Kieli: Tapahtuman keskustelut on englanniksi, osa pienkeskusteluista on suomeksi ja paikalla on amatööri aktivisti tulkki.

Kaikki ovat tervetulleita tapahtumaan! Aiempaa tietoa kolonialismista tai velkaantumisesta osana ekokriisiä ei tarvita. Yhdessä keskustelemalla opimme toisiltamme! 

Voit lahjoittaa rahaa ruokaan, (esim. 3 euroa). Rahalla katetaan ruokakustannukset.🫶

Home

About

Events

Visit

Contact

IG

FB

close menu button